Google

Thursday

Ma maya laudina....Nabin K Bhattarai

Birsana khojchu jhan yaad baljincha manama
Bharai dincha purano ghau tanma
Kina kharkyo yo ghayal banai malai
Sakina maile bujauna yo manlai
Aljhai nadeu malai samhalna ma paudina
Ma maya laudina, ma maya laudina

Chorera lagyau mero ti khushi jahile
Bina muskan jiyeko chu ma aahile
Pherido rahecha thahai napai najarma
Nagara kura chumnalai yo adharma
Bhulideu malai sapanama ma chaudina
Ma maya laudina, ma maya laudina

Aljhai nadeu malai ma maya laudina
Samhala ma paudina ma maya laudina
Bhulideu malai ma maya laudina
Sapanama ma chaudina ma maya laudina