Google

Thursday

Mansoon ko hawa.....Dr. Pilot

Monsoon monsoon ko hawa le – 2
Sarara udayo hera – 2
Yo maan – 4
Timrai chheu tira – 2
Monsoon monsoon ko hawa le

Aau wara kehi kura gara, Maya bolaunda kina para – 2
Nik-kali nani hera chhulbule bani – 2
Ma timro, mero ko chha ra – 2
Juni Juni lai – 2
Hoina chhandi bhara
Monsoon monsoon ko hawa le

Naulo nauno chha chinaha jani, timro pani maan ho hamro pani – 2
Kahan ki timi ho, kahan ko hami
Ke saino le bolaun jura – 2
Priyashi bhanau ki, mayalu bhanau ki
Timrai sandhai bhara – 2
Monsoon monsoon ko hawa le – 2
Sarara udayo hera – 2
Yo maan – 4
Timrai chheu tira – 2
Monsoon monsoon ko hawa le