Google

Friday

Ma Sadhai....Axata

Aankha bhitra timilai nai
Sajai rahanchhu ma sandhai
Mana bhitra timilai nai
Lukai rahanchhu ma sandhai
Hridaya rakhne chhu timilai ma sandhai - 2

Sapana bhitra timilai nai
Dekhi rahanchhu ma sandhai
Bipana bhari timilai nai
khoji rahanchhu ma sandhai
Timi lai nai maya garne chhu ma sandhai – 2
Tada timi bhaye pani samjhana ma hune chhau
Aansu tyasai na jhara timi
Pharki aaune chhu -2

Tada timi bhaye pani samjhana ma hune chhau
Aansu tyasai na jhara timi
Pharki aaune chhu -2
Aankha bhitra timilai nai
Sajairanchhu ma sandhaiMana bhitra timilai nai
Lukairanchhu ma sandhai
Hridaya rakhne chhu timilai ma sandhai – 2
Ma Sandhai - 16