Google

Thursday

Aaja...Adrian Pradhan

Samjhi lyuda aasu bahancha
Dohorincha tyo katha
Aaja yo chaati ma
Aaja yo hridayama
Katha ho ki betha ho yo
Koi aai bujaideu
Aaja yo manlai
Aaja yo manlai
Jhaskinchu ma kahile aafailai
K bho yeha k hune ho
Bujauchu kahile aafailai

K bho yeha bhaisakyo
Pharki herda birsu jhai lagcha
Metinna tyo bhawana
Aaja yo mutuma
Aaja yo geetma
Aaja yo chhatima
Aaja yo hridayama