Google

Monday

Aakashbata........Sanjeev singh

Aakashbata aauchin holi meri maya
Malai bheta na
Malai bhet na
Meetha meetha baat garna
Jindagi bhar sath chal na
Sochda matra un lai
Rangeen lagcha mau sam
Kasto hola tyo chyan
Hola hamro sangam
Meri swopna pari
Meri manki priyashi ~ ~ priyashi
Aakashbata aauchin holi meri maya
Malai bheta na malai bhet na


Kahi katai hola ki bhet
Yehi cha aas
Chabi unkai dekchu parelima
Unkai cha baas
Meri swopna pari
Meri manki priyashi ~ ~ priyashi
Aakashbata………….